Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_058
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Ulica Spartakovská 5, Trnava
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_059
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_060
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium J.Hollého
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_061
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná zdravotnícka škola
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_063
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_066
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_068
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_069
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_070
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
2011_PKR_GR_BZ_072
2011_PKR_GR_BZ_072
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_073
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_074
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_076
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_077
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná obchodná akadémia
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_078
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ strojnícka
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_083
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_085
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_087
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu č
2011_PKR_GR_BZ_088
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_091
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ obchodu a služieb