Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_093
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
21. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_096
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Púchov
21. November 2011
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE VÝPOČTOVEJ A KANCELÁRSKEJ TECHNIKY č. 50
2011_PKR_GR_007_.Dodatok č. 1
0,00 € DATALAN, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_197
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium sv. Jána Bosca
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_198
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jána Švermu
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_199
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SPŠ chemická a potravinárska
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_200
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ polytechnická
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_201
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_202
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium sv. Františka Assiského
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_205
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_208
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_209
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_211
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_213
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_214
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_215
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_218
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná obchodná akadémia
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_221
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_223
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_224
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola