Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_172
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_173
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium A. Sládkoviča Krupina
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_175
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium - Gimnázium
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_176
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_178
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ technická
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_180
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola J. A. Komenského
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_183
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium M.Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_184
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_185
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Evanjelické gymnázium
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_186
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_187
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_190
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_191
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_192
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola technická
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_193
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy drevárskej
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_194
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Milana Rúfusa
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_195
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola obchodu a služieb
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_196
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola M. R. Štefánika
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_236
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_237
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola