Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2011
Kúpna zmluva
GR_PKR_2011_002
0,00 € Cassus, s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
13. Máj 2011
Kúpna zmluva (nákup a dodanie kancelárskeho papiera)
GR_PKR_2011_001
0,00 € Canton s.r.o Metodicko-pedagogické centrum
13. Máj 2011
Kúpna zmluva (nákup a dodanie tonerov)
GR_PKR_2011_003
0,00 € Canton s.r.o Metodicko-pedagogické centrum
13. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služby (o poskytnutí nájmu priestorov, stravy a ubytovania na realizáciu aktivity PKR)
GR_PKR_2011_004
0,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
16. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služby (o poskytnutí nájmu priestorov, stravy a ubytovania na realizáciu aktivity PKR)
GR_PKR_2011_005
0,00 € Eminent, spol. s r.o. Metodicko-pedagogické centrum
13. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služby (o poskytnutí nájmu priestorov, stravy a ubytovania na realizáciu aktivity PKR)
GR_PKR_2011_006
0,00 € KANVOD SK, s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
18. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
KE_MAT_2011_001
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Metodicko-pedagogické centrum
18. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_003
0,00 € Základná škola s materskou školou Metodicko-pedagogické centrum
20. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZA_MAT_2011_009
0,00 € Základná škola s materskou školou Metodicko-pedagogické centrum
20. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služby
GR_MPC_2011_006
0,00 € Adriana Lučanová – Tlačiareň Kušnír Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_042
0,00 € Obchodná akadémia Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_043
0,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. NZ-30/2011-ÚŠKaŠ o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_044
0,00 € Mesto Považská Bystrica Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_045
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_046
0,00 € Stredná umelecká škola Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
PKR_2010_047
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2010_048
0,00 € Základná škola Domaniža Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2011_002
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
PKR_2011_003
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Dohoda o poskytnutí služieb
PKR_2011_006
0,00 € Školský internát Metodicko-pedagogické centrum