Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-168
0,00 € PaadDr.Beata Bazalová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-169
0,00 € Csaba RÉDLI Mgr Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-170
0,00 € Erika Vandová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-171
0,00 € Eva Bardiovská Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-172
0,00 € Helena Vojteková Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-173
0,00 € Ing. Jana Šelingerová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-174
0,00 € Kristína Baksová Mgr Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-175
0,00 € Lucia Klimentová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-176
0,00 € Mgr. Mária Dubovská Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-177
0,00 € Mgr. Mária Kubizniaková Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-178
0,00 € Mgr. Mária Murínová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-179
0,00 € Ing. Marian Mihalovič Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-180
0,00 € Ing. Milan Bogár Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-181
0,00 € Mgr. Miloslava Grošaftová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-182
0,00 € Monika Pásztorová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-183
0,00 € Ing.Peter Paľaga, DiS. Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-184
0,00 € Mgr. Peter Podoba Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-185
0,00 € Mgr. Ružena Hamranová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-186
0,00 € Mgr. Silvia Plevová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-187
0,00 € Mgr. Terézia Matyisová. Národné športové centrum