Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
63 2022
20 252,12 € Autopolis a.s. NŠC
11. Január 2023
Servisná zmluva pre ISŠŠ
2023/5
Doplnená
20 160,00 € Nuaktiv s.r.o. NŠC
3. November 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/28-2021
20 000,00 € Lyžiarsky klub Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica, o. z. NŠC
17. December 2014
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 73 2014
19 999,99 € Centrum voľného času NŠC
17. December 2014
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 74 2014
19 999,99 € Gymnázium NŠC
17. December 2014
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 75 2014
19 999,99 € Gymnázium NŠC
13. Január 2015
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 1 2015
19 999,99 € Základná škola s materskou školou NŠC
13. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejnom obstáravaní
NP 2 2015
19 999,99 € Ultima Ratio, s.r.o. NŠC
15. Január 2015
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 5 2015
19 999,99 € Gymnázium Janka Matušku NŠC
7. Máj 2015
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 31 2015
19 999,99 € Základna škola Šmeralová NŠC
14. Máj 2015
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 32 2015
19 999,99 € Mesto Trebišov - Základná škola NŠC
4. Jún 2015
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 40 2015
19 999,99 € Stredná pedagogická škola NŠC
3. Apríl 2019
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA
14 2019
19 999,99 € AUTOGRAND, a.s. NŠC
30. September 2014
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
58 2014
19 999,00 € Základná škola NŠC
30. Október 2014
Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
NP 65 2014
19 999,00 € NŠC
23. Marec 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní špecifických analytických a programaátorských služieb
29 2015
19 999,00 € Stengl NŠC
3. Jún 2015
Ramcová dohoda o dodávke tovaru - špecialný športový tovar
39 2015
19 999,00 € Proflex NŠC
12. Január 2018
Zmluva o odborných službách
5 2018
19 980,00 € MM Systems, s.r.o. NŠC
28. Január 2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb na zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému športu
13 2021
19 932,00 € stengl a.s. NŠC
20. November 2019
Zmluva o dielo
33 2019
19 920,00 € Lomtec.com, a.s. NŠC