Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
IU/2014/70109
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
29. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
IU/2014/70112
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
29. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
IU/2014/70110
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
29. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
IU/2014/70111
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
6. November 2014
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení
IU/2014/70101
0,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum IUVENTA
25. November 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/027
0,00 € Múzeum a kultúrne centrumjužného Zemplína v Trebišove IUVENTA
8. December 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/028
0,00 € ZŠ a MŠ A. Kubinu IUVENTA
15. Január 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/029
0,00 € OZ Podkova IUVENTA
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000404
0,00 € A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour IUVENTA
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000314
0,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA
16. Február 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/001
0,00 € Centrum voľného času IUVENTA
25. Február 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/002
0,00 € Centrum voľného času Cvrček IUVENTA
4. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/003
0,00 € Centrum voľného času IUVENTA
9. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/004
Doplnená
0,00 € Zemplínske múzeum IUVENTA
12. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/005
0,00 € SOŠ Jarmočná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/007
0,00 € Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/006
0,00 € Kruh IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/008
0,00 € Spojená škola internátna IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/009
0,00 € ZŠ kniežaťa Pribinu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Apríl 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/010
0,00 € Základná škola - Grundschule Medzev IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže