Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/011
0,00 € Krajská knižnica v Žiline IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/012
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/013
0,00 € Občianske združenie Barlička IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. Jún 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2015/014
0,00 € Občianske združenie Tobiáš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Júl 2015
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/030
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. August 2015
Zmluva o spolupráci
IU/2015/70115
0,00 € Výskumná agentúra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. September 2015
Poistná zmluva č. 80-11284270, verzia č. 6
IU/2015/70116
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. September 2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
IU/2015/10007
Doplnená
0,00 € Medzinárodná škola kvality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
IU/2015/70123
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí poštovej služby "Expres zásielky"
IU/2015/70124
0,00 € Slovenská pošta, a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. November 2015
Zmluva o spolupráci Eurodesk
IU/2015/70127
0,00 € Centrum voľného času_Regionálne centrum mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. November 2015
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
IU/2015/70125
0,00 € Slovak Telekom, a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. December 2015
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 850162 pre malý odber
IU/2015/70140
0,00 € A.En. Gas a.s.
23. December 2015
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 16016
IU/2015/70141
0,00 € A.En. Gas a.s.
12. Január 2016
Dodatok č. 1 k Abonentnej zmluve č. IU/2007/70062, č.IU/2007/70085, č. IU/2007/70098, č.IU/2008/70006
IU/2015/70142
0,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
IU/2016/70061
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Medzinárodná škola kvality
10. Jún 2016
Zmluva o preprave a o podmienkach bezhotovostného platobného styku v osobnje preprave
IU/2015/70087
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. August 2016
2014-3-SK02-KA105-000383-D1
2014-3-SK02-KA105-000383-D1
0,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. August 2016
2016-1-SK02-KA105-000826-D1
2016-1-SK02-KA105-000826-D1
0,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
26. August 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. IU/2015/30023
IU/2016/30012-D
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Michaela Šuláková