Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. IU/2015/30023
IU/2016/30012
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Michaela Šuláková
6. Október 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
IU/2016/70074
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve 2014-1-SK02-KA205-000269
2014-1-SK02-KA205-000269
0,00 € EPIC
23. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve 2015-2-SK02-KA105-000592
2015-2-SK02-KA105-000592_D
0,00 € TRUC SPHERIQUE
23. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve 2015-3-SK02-KA105-000740
2015-3-SK02-KA105-000740_D
0,00 € Centrum doborovoľníctva
8. Február 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o servisnom zabezpečení zariadenia č. IU/2008/70089
IU/2017/70005
0,00 € COPY PRINT GROUP, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. August 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. IU/2016/30030
IU/2017/30008
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Ing. Jana Maronová
25. August 2017
Memorandum o spolupráci pri podpore práce s deťmi a mládežou v oblasti hudobného vzdelávania
IU/2017/70051
0,00 € Žigo Music House, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. September 2017
Dodatok č.1 o servisnom prenájme rohoží k Zmluve o servisnom prenájme rohoží č. IU/2007/70052
IU/2017/70052
0,00 € Lindström, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. September 2017
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
IU/2017/70053
0,00 € Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. September 2017
Rámcová zmluva o spolupráci
IU/2017/70054
0,00 € Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open society Foundation/NOS-OSF IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2017
Dohoda o plnení úloh pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IU/2017/70066
0,00 € Martina Strmeňová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2017
Dohoda o plnení úloh pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IU/2017/70065
0,00 € Lucie Žeková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2017
Dohoda o plnení úloh pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IU/2017/70064
0,00 € Laura Livingstone IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2017
Dohoda o plnení úloh pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IU/2017/70063
0,00 € Petra Vejvodová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Október 2017
Dohoda o plnení úloh pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IU/2017/70062
0,00 € Zuzana Schreiberová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2016-1-SK02-KA105-000903
2016-1-SK02-KA105-000903-D1
0,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2016-2-SK02-KA105-000997
2016-2-SK02-KA105-000997-D1
0,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2016-3-SK02-KA105-001176
2016-3-SK02-KA105-001176-D1
0,00 € Centrum nezávislej kultúry IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2017-1-SK02-KA105-001297
2017-1-SK02-KA105-001297-D1
0,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže