Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra*

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/036/270
92 851,20 € GIRASOL, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/063/297
Doplnená
199 999,80 € H3, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/128/362
Doplnená
198 100,00 € ID STONE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-31SP-1201/0186/35
Doplnená
577 525,00 € IMET, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/801/036
Doplnená
73 680,00 € Ing. Ján Papiernik - BUKOVINA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. December 2018
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N579/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N579/ZoVPBA
0,00 € INT-COR spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/926/160
183 862,00 € Inveca a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/795/030
Doplnená
181 830,00 € MMG Produkt, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. August 2017
: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538
Doplnená
765 000,00 € P M R , s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
23. November 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N433
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N433
Doplnená
58 129,35 € Peter Matalík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/075/309
Doplnená
140 260,40 € Strojbal s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. December 2018
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/ZoVPBA/P088
KŽP-PO4-SC421-2017-30/ZoVPBA/P088
0,00 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-31SP-1201/0187/36
Doplnená
55 014,18 € Ing. Michal Borsík – Penzión u Michala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/L903
VaI/DP/2016/3.1.1-03/L903
Doplnená
131 802,75 € AREDO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. November 2022
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2018-46/BWU9/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2018-46/BWU9/ZoVPBA
0,00 € FORVIN, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Február 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0739/137
KaHR-111SP-1201/0739/137
Doplnená
1 664 395,10 € Ján Cibulka - CIBI Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0706/104
KaHR-111SP-1201/0706/104
Doplnená
2 827 867,50 € JT - PARTNER, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. December 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F346/ZZ/1
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F346/ZZ/1
0,00 € M2M SYSTEM s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
5. Október 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N826/ZZ1
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N826/ZZ1
Doplnená
0,00 € METALURGIA TS plus, s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. December 2018
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/ZoVPBA/N477
KŽP-PO4-SC421-2017-30/ZoVPBA/N477
0,00 € OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky