Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra*

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1297-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SvetKlim s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1057-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SO-MA s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1107-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GreMi KLIMA, s.r.o.
20. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC421-2019-59/BUM1/ZZ/1
KŽP-PO4-SC421-2019-59/BUM1/ZZ/1
0,00 € ERI BAKERY, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1185-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Innovation Center s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1190-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Davetec s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1217-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra FIMLUX, s. r. o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1309-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ENERGYMONT Slovakia, s. r. o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1326-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra IVAROX, s. r. o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1328-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SOLÁRNE RIEŠENIA, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1336-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ľubomír Baďo
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1340-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TEPELNÉ SYSTÉMY, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1343-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jozef Sabol - EKO GAS
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1345-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Wilseko s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1347-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Terézia Jozefjaková
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1349-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra REWID s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1351-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Astadja, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1180-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra JMKTN s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1225-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Klimato, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2022-79/DFK2/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2022-79/DFK2/ZZ/1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky