Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra*

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQK9
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQK9
1 048 600,00 € PHOTOMAP, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQS8
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQS8
705 067,40 € Herba Drug, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/DFA9
KZP-PO4-SC411-2022-79/DFA9
59 704,25 € CIMBAĽÁK s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/DFB1
KZP-PO4-SC411-2022-79/DFB1
63 359,62 € CIMBAĽÁK s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRM8
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRM8
285 100,00 € DREVONAEXPORT s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRA8
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRA8
277 450,67 € KONEX - spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC421-2019-59/BCA4/ZZ/1
KŽP-PO4-SC421-2019-59/BCA4/ZZ/1
0,00 € ORGECO spol. s r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGZ8
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGZ8
14 928,19 € Obec Nová Kelča Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGN3
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGN3
65 538,98 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUQ8
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUQ8
72 830,16 € AGRORACIO, a.s Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGW9
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGW9
23 360,23 € Základná škola s materskou školou, Školská 2, Ľubotín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DHT1
KZP-PO4-SC411-2023-80/DHT1
61 217,54 € Obec Obyce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGN4
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGN4
68 307,56 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRH7
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRH7
786 583,00 € RBŠ Veľké Kapušany s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQA3
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQA3
573 150,67 € STELMO SK, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CSN9
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CSN9
536 708,20 € HALDY - PLUS, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
27. September 2023
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC411-2022-79/CVJ9/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC411-2022-79/CVJ9/ZoVPBA
0,00 € TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CPV3
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CPV3
873 900,00 € TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/DDX2
KZP-PO4-SC411-2022-79/DDX2
217 156,77 € Metales, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/L776/ZZ/1
VaI/DP/2016/3.1.1-03/L776/ZZ/1
0,00 € U.S. Center zubná technika s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky