Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2015
Dohoda o integračnom zámere RT GP SR a IS MZVaEZ SR
1130000457
0,00 € Generálna prokuratúra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. November 2015
Zmluva č. 671.903/2015-EIMO-1
1130000459
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. November 2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. LP/2015/194
1130000290/000001
0,00 € Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. November 2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. LP/2015/166
11300000290/000001
0,00 € European Information Society Institute Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2015
Zmluva o poskytnutí knižných publikácií č. 746/A/04/2015
1130000472
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2015
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 500.879/2015-OKOM
1130000480
0,00 € KENDU, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2015
Dohoda č.p. SKR-7-03/2015
1130000481
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o ubytovaní
1210000044/000001
0,00 € Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o ubytovaní č. 500.695/2015-PRES/2
1210000045/000001
0,00 € Best Hotel Properties, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o ubytovaní č. 500.695/2014-PRES/3
1210000046/000001
0,00 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Dodarok č. 1 k rámcovej dohode o ubytovaní č. 500.695/2014-PRES/4
1210000047/000001
0,00 € Eurovea, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o ubytovaní č. 500.695/2014-PRES/6
1210000048/000001
0,00 € Carlton Property, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. December 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201532642_Z
1130000486/000001
0,00 € STORIN plus s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. December 2015
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
1110000234
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2015
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č. 170/2015-OLOG
1130000494
0,00 € Hauerland spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. LP/2015/221
1130000283/000001
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2015
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č. 94/2015-OKOM
1130000500
0,00 € Slovenský filmový ústav Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2015
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č.104/2015-OKOM
1130000502
0,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2015
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č.120/2015-OKOM
1130000503
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. December 2015
Zmluva o dielo č. 683.939/2015-INSL
1130000504
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR