Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.652/2016-OKOM
1130000601
0,00 € Mesto Nitra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.618/2016-OKOM
1130000602
0,00 € MS AGENCY, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.603/2016-OKOM
1130000603
0,00 € Mesto Nitra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.578/2016-OKOM
1130000604
0,00 € Únia pomoci a podpory zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.555/2016-OKOM-2
1130000605
0,00 € Únia pomoci a podpory zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.555/2016-OKOM-1
1130000606
0,00 € Únia pomoci a podpory zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.696/2016-OKOM
1130000607
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.605/2016-OKOM
1130000608
0,00 € Mestský ústav ochrany pamiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.216/2016-OKOM
1130000611
0,00 € Embassy of France in the Slovak Republic Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.663/2016-OKOM
1130000609
0,00 € Univerzita Mateja Bela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.662/2016-OKOM
1130000610
0,00 € Univerzita Mateja Bela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Jún 2016
Zmluva o spolupráci
1130000619
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Jún 2016
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práve vo verej. záujme na r.2016
1130000629
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Jún 2016
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2016
1130000628
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2016
Zmluva o výpožičke služobných motorových vozidiel č. 681.817/2016-INSL
1130000635
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2016
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
1210000024/000001
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2016
Návrh na uzatvorenie Dohody o zrušení RD o preprave os.vozidlami kat.M1 a M2
1130000630
0,00 € SYNERTA TRANSPORT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2016
Návrh na uzatvorenie Dohody o zrušení RD o preprave os. vozidlami kat. M3
1130000631
0,00 € SYNERTA TRANSPORT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 390.537/2016-5TEO
1130000642
0,00 € Pavol Demeš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2016
Darovacia zmluva č.270.725/2016-OKOM
1130000648
0,00 € Bratislavská org. cestovného ruchu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR