Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2013
Licenčná zmluva
117/2013/Z
0,00 € TASR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. November 2013
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
187/2013
0,00 € Valéria Bandžuchová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. November 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu
735.695/2013-INSL
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. December 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela na dodávku projektovej dokumentácie a zabezpečení inžinierskej činnosti
736.295/2013-INSL
0,00 € Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. December 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení vzdelávania zamestnancov MZVaEZ v oblasti cudzích jazykov a o posúdení jazykových znalostí
1432/2013-AKAD
0,00 € Orbis Pictus s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. December 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu
734.574/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. December 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku
734.570/2013-INSL
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Január 2014
Darovacia zmluva
D-3/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Obec Trávnica
24. Február 2014
Licenčná zmluva
680.873/2014-INSL
0,00 € AP-Projekt spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Marec 2014
Darovacia zmluva
1130000003
0,00 € Materská škola SNP 14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Marec 2014
Kolektívna zmluva pre zamenstnancov štátnej služby na rok 2014
1130000004
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Marec 2014
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014
1130000005
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci č. ZM2004410
1110000046
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000008
0,00 € Prof. JUDr. Alexander Brӧstl, CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Apríl 2014
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu č. 34/2014-OVDI
1110000059
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke 36/2014 K NR SR
1110000064
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2014
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000012
0,00 € Centrum pre európske záležitosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Máj 2014
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000013
0,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Máj 2014
Licenčná zmluva č. 1/2014
1110000074
0,00 € Anna Schaleková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Máj 2014
Dodatok č. 6. k Zmluve o poskytnutí súkromných bezpečnostných služieb
1130000019/000001
0,00 € TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR