Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2014
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode - zmena technickej špecifikácie
1210000004/000001
0,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. November 2014
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému
1210000017/000001
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. November 2014
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - zmena časového harmonogramu
1110000111/000001
0,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2014
Zmluva o výpožičke služobných motorových vozidiel č. 684.585/2014-INSL
1130000139
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2014
Zmluva o výpožičke (95/2014 K NR SR)
1130000140
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000044/000001
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000045/000001
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. December 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000145
0,00 € Ing. Peter Sokol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. December 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1110000151
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. December 2014
Zmluva o združenej dodávke plynu
1110000152
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2014
Zmluva o spolupráci
1130000147
0,00 € Pony Express Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/227
1130000118/000001
0,00 € NOMANTINELS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/247
1130000100/000001
0,00 € Záujmové združenie žien ASPEKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/254
1130000087/000001
0,00 € Liga za ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/36
1130000108/000001
0,00 € Liga proti bezpráviu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/164
1130000113/000001
0,00 € CPM Centrum prevencie mládeže Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/93
1130000096/000001
0,00 € Občianske združenie Bagar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/29
1130000079/000001
0,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/200
1130000114/000001
0,00 € EUROIURIS Európske právne cenrum o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Január 2015
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/103
1130000110/000001
0,00 € EDAH o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR