Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2020
Kúpna zmluva na byt č. 11, Michelets vei 11A, 1366 Lysaker
1140000000
347 608,45 € Norwegian Public Roads Administration Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Jún 2020
Kúpna zmluva na byt č. 12, Michelets vei 11A, 1366 Lysaker
1140000001
340 192,81 € Norwegian Public Roads Administration Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest
1130000204
339 540,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Jún 2014
Zmluva o dielo
680.372/2014-INSL
333 363,10 € OAT spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1110000558
326 215,20 € ZSE Energia a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. September 2012
Dohoda o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému
,,,
316 662,73 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo zahraničných vecí SR
15. Január 2016
Zmluva o výrobe pánskych kravát a dámskych šálových šatiek č. 130.327/2015-OVDI
1130000509
303 872,00 € N.TIES CLASSIC s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 043530/2022-OOIK-1
1110000595
303 691,20 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Január 2021
Dodanie a podpora systému na správu a vzdialený prístup mobilných zariadení, č. 012354/2021-IKBE-43
1110000495
302 694,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Január 2015
Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii národnej prezentácie SR a o presune rozpočtových prostriedkov
1130000149
300 000,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Apríl 2015
Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci
1130000149/000001
300 000,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Január 2018
Vykonávací protokol č.008970/2018
1130001143
300 000,00 € GLOBSEC Policy Institute (Centrum pre európske záležitosti) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Február 2020
Vykonávací protokol k Dohode o strategickom parnerstve GLOBSEC
1130001436
300 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Marec 2021
Vykonávací protokol k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC 2021 Bratislava Forum
1130001486
300 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Február 2022
Vykonávací protokol k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC 2022 Bratislava Forum
1130001635
300 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2023
Vykonávaci protokol k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC 2023 Bratislava Forum
1130001807
300 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb ku komplexnému systému na vytváranie, výmenu, manipuláciu a ochranu citlivých a utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a zastupiteľskými úradmi SR
1110000505
299 793,60 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb ku komplexnému systému na vytváranie, výmenu, manipuláciu a ochranu citlivých a utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a Zastupiteľskými úradmi SR
1110000580
299 793,60 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Júl 2020
Zmluva o poskyt služieb pre zabezpečenie ochrany privát. inf. a komun. siete
1110000457
298 800,00 € TooNet, s.r.o., Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000521
298 800,00 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR