Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2018
Zmluva o dielo č. 147/2018
147/2018
36 688,80 € Silvia Kálaziová ART Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Apríl 2020
DODATOK číslo 11 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
113/2020
36 132,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
31. Marec 2020
Rámcová zmluva
93/2020
Doplnená
37 019,46 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Február 2024
Zmluva o dielo č. VO02102023
VO02102023
35 754,00 € pline s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby OVZ 554/2019
160/2019
35 208,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová zmluva VO04042023
04042023
35 136,00 € BIBIONE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Október 2020
Poistná zmluva č.0609000271-poistenie za škodu pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
238/2020
35 000,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.51/40/11
34 962,04 € Synthes Slovakiía s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 5/2023
28082023/1
34 582,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Detská pohotovosť NZ, s.r.o.
21. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
13/2022
34 560,00 € Topsec s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. August 2012
Zmluva o dielo
1/8/2012
34 410,00 € CALORIM Sk s.r.o., Nesluša Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
13072023/1VO2
34 320,00 € Energotel, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Jún 2012
Kúpna zmluva
5/I/2012
33 346,56 € INMEDIA,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. September 2022
Rámcová zmluva č. VO13.09.22
160/2022
32 268,00 € Jarmila Svítková - BIBIONE Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. December 2016
Rámcová dohoda č. 159/2016
159/2016
31 916,36 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Marec 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.791/2021
117/2021
31 900,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Marec 2024
Kúpna zmluva 04032024
04032024
31 740,00 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Júl 2018
Zmluva o dielo
196/2018
31 493,30 € Ivan Palacka APOLO Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Január 2021
Kúpna zmluva
15/2021
31 416,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Júl 2020
Darovacia zmluva č. 1/2020
153/2020
30 000,00 € Bytkomfort, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky