Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Kúpna zmluva
193/2022
4 176,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Október 2011
Dohoda
12/68/11
3 999,80 € PHARMA GROUP,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Október 2011
Dohoda č.50/54/11
Dohoda č.50/54/11
3 981,70 € SARSTEDT spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Marec 2017
Zmluva o dielo 32017
50/2017
3 920,00 € STOMON s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Apríl 2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
59/2016
3 911,76 € Západoslovenská distribučná, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2/2012
3 888,39 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medicína Nové Zámky,spol.s.r.o.
23. August 2022
Zmluva o zabezpečení rekondičných pobytov v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov
149/2022
3 812,40 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2015
"Protecta" Zmluva o službách č. GESK/186
108/2015
3 800,00 € General Electric International (Slovensko), s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
115/2017
3 600,00 € Mgr. Kristína Jenčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
06042023
3 600,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Február 2016
Kúpna zmluva - zmluva č. 2016/0008
39/2016
3 589,20 € MEDEXIM, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Máj 2017
Zmluva o dielo
82/2017
3 573,01 € KELCOM international, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. November 2020
Kúpna zmluva č. 05112020
260/2020
3 563,21 € Nexa, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Apríl 2022
Rámcová zmluva
83/2022
3 505,20 € nanoTECH s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Júl 2011
Kúpna zmluva
KZ 014-11NZ
3 499,20 € DARTIN Slovensko,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Január 2024
Dohoda o splátkach
24012024
3 428,03 € Mgr. Lucia Lisický Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
41/2016
3 400,00 € Ing. Oliver Majdúch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. August 2017
Zmluva o spolupráci
138/2017
3 400,00 € Ing. Oliver Majdúch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Január 2017
Dohoda o splátkach
14/2017
3 371,47 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mamoun Amr
15. Január 2024
Dohoda o urovnaní
15012024
3 348,63 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky NITRAZDROJ, a.s.