Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
85/2015
3 240,00 € EOS Innovazioni, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. November 2017
Dohoda o splátkach
200/2017
3 225,86 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dominika Abushaeera
7. Október 2022
Kúpna zmluva
197/2022
3 192,00 € Selvit, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2017
Dohoda o splátkach
18/2017
3 139,24 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Adela Antonyová
17. Máj 2021
Licenčná zmluva na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT, a.s. Košice, číslo zmluvy: 2016/001
165/2021
3 120,00 € BE-SOFT, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. September 2021
Z M L U V A O PRAVIDELNEJ REVÍZII ENERGETICKÉHO ZARIADENIA Č. 11/10/2017/1
228/2021
3 072,00 € BEFRA Elektroservis s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8. Október 2021
Zmluva o dielo č. 1021LC3
261/2021
3 036,00 € B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Október 2020
ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
249/2020
3 000,00 € MP Profit PB, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Jún 2021
Kúpna zmluva
181/2021
3 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZELKOV, s.r.o.
22. December 2017
zmluva o pravidelnej revízii energetického zariadenia č. 11/10/2017/1
271/2017
2 956,80 € BEFRA Elektroservis s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.54/1/11
2 816,62 € VERUM ,spol.s.r.o. Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Apríl 2022
Rámcová zmluva č. VO3101/2022
92/2022
2 767,60 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
06122023
2 743,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Šimičová
14. Máj 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2/2012
2 692,11 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky NITRAZDROJ,a.s
9. Jún 2016
Zmluva o dielo na vypracovanie overovacej štúdie
84/2016
2 660,00 € pline s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Apríl 2017
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
71/2017
2 607,84 € Západoslovenská distribučná, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.31/29/11
2 594,65 € Fresenius Medical Care Slovensko,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. December 2014
Kúpna zmluva
10/I/2014
2 500,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky CarlZeiss Slovakia,s.r.o.
8. December 2021
Zmluva č. 2021-018 o zabezpečení skúšok dlhodobej stability a monitorovaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
308/2021
2 432,40 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Október 2011
Dohoda
č.20/33/11
2 404,61 € Askin Co,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky