Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2018
Zmluva o dielo č. H18020101
170/2018
57 600,00 € Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2011
Kúpna zmluva P-11-5056 na dodávku prist zdrav techniky
P/11/5056
56 816,40 € Dräger Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Apríl 2022
Servisná zmluva FNZ/2022
85/2022
56 448,00 € MEDIXRAY, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí programového vybavenia č. 015/2022/HNET
117/2022
Doplnená
29 376,00 € HOUR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. VO26092022
188/2022
56 186,40 € TOWDY, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. August 2011
Zmluva o výpožičke
22/V/2011
55 000,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Marec 2020
Kúpna zmluva
83/2020
54 143,10 € CHIRANA Medical a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. November 2020
Kúpna zmluva č. 69/2020
296/2020
53 430,00 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Jún 2011
Kúpna zmluva
P-11-5101
53 413,20 € Dräger Slovensko,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Január 2020
Kúpna zmluva č.224/2018
16/2020
52 554,00 € WEGA-MS spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.40/62/11
52 008,54 € MEDIKO ,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Október 2011
Dohoda č.8/15/11
Dohoda č.8/15/11
52 005,63 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Marec 2022
Rámcová zmluva č. VO1401/2022
39/2022
51 745,44 € SARSTEDT spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2019
Mandátna zmluva
153/2019
51 360,00 € LEVKI, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Marec 2024
Zmluva o zneškodňovaní odpadu č. 25032024
25032024
50 459,68 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. November 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB č.TMS-2021-161
297/2021
50 112,00 € TatraMed Software s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. December 2021
Poistná zmluva č. 9100197004 o poistení majetku
415/2021
Doplnená
53 399,72 € Groupama poisťovňa a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby
158/2019
49 548,00 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 03/2024
15042024/1
49 280,00 € Medicontur CZ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby
162/2019
49 192,80 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky