Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2011
Dohoda
č.22/16/11
48 671,17 € BATIST Medical SK ,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. November 2021
Zmluva o dielo č. 161121
289/2021
48 507,00 € IP stavebná firma, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Január 2020
Kúpna zmluva č.83/2018
15/2020
48 400,80 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Marec 2020
Kúpna zmluva
84/2020
Doplnená
48 348,00 € TradeMedical, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
87 BR+4012BR-ZS BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
4363 BR – BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
20. Máj 2011
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
47 998,80 € HOSPIMED - Slovakia, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. November 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.339/2020
269/2020
Doplnená
47 370,96 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2012
Zmluva o dielo
ST 201201
47 304,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 31072023/1
31072023/1
46 738,02 € Messer Tatragas spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2011
Zmluva o výpožičke prístroja
č.60/2011
46 691,00 € Johnson Johnson,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2011
Zmluva o výpožičke prístroja
č.61/2011
46 691,00 € Johnson Johnson Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Jún 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 31/2017
109/2017
46 563,55 € Eliška s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. December 2019
Kúpna zmluva č. VO/2018/10
277/2019
46 523,25 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. VO093/2023
24032023
Doplnená
46 224,00 € IMMO -net s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Október 2011
Dohoda
32/67/11
45 810,06 € HARTMAN-RICO spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. September 2020
Rámcová kúpna zmluva
196/2020
45 722,16 € TROX KS Filter s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Október 2022
Kúpna zmluva
195/2022
45 240,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021
147/2022
44 909,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Finančné riaditeľstvo SR
11. Február 2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 224/2018
56/2020
44 100,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky