Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2011
Dohoda o vykonaní odbornej praxe študentov vo FNsP Žilina
025/00014/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Trnavská univerzita v Trnave, Zuzana Bárdyová
1. August 2011
Rámcová kúpna zmluva
747
0,00 € Peza, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. August 2011
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
070/60/2011/56
0,00 € Medivasa, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2011
Zmluva o spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce
2/070/097/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Ministerstvo zdravotníctva SR
23. August 2011
Dohoda o vysporiadaní nákladov
070/60/2011/55
0,00 € Klinická biochémia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. September 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zravotníckej praxe
Z_025_00015_2011
0,00 € VIKOM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. September 2011
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. OPaM/1667/2011/MG zo dňa 30.06.2011
OPaM/2975/2011/MG
0,00 € MUDr. Florianová Katarína Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. September 2011
Dohoda č. 070/60/2011/58 o skončení zmluvy o poskytovaní služieb
Dohoda č.070/60/2011/58 o skončení zmluvy o poskytovaní služieb
0,00 € MARIETTA LETT, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. September 2011
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. OPaM/2883/2011/Pe zo dňa 23.08.2011
OPaM/3169/2011/Pe
0,00 € MUDr. Daniel Lučaník Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000611
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000611
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. September 2011
Zmluva o konziliárnej činnosti
070/60/2011/63
Doplnená
0,00 € PeGEA,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. September 2011
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. OPaM/2884/2011/Pe zo dňa 23.08.2011
OPaM/3237/2011/Pe
0,00 € MUDr. Branislav Sagál Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 30.11.2009 Dodávka kompletnej prístrojovej techniky pre očné oddelenie
101405111
0,00 € Allmedical, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Október 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00016_2011
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 200800711 uzatvorenenj podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Dodatok č. 1
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. November 2011
Dohoda o skončení nájmu hmotného majetku
070/60/2011/74
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina MUDr. Daubnerová, s.r.o.
21. November 2011
Dohoda o skončení nájmu hmotného majetku
070/60/2011/73
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina MUDr. Lukačovičová Alena a syn, s.r.o.
25. November 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
070/60/2011/76
0,00 € PeGEA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. November 2011
Nepomenovaná zmluva na výkon odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00018_2011
0,00 € VIKOM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. December 2011
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
4/060/231/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Spojená škola