Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
28022018
0,00 € DAHLHAUSEN SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Marec 2018
Dohoda o zrušení predkupného práva
070/1/2018/10
0,00 € Mesto Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Marec 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.: 070/1/2017/35
070/1/2017/35
0,00 € Vladimír Borko T613 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Marec 2018
Zmluva o podpore a rozvoji softvérových modulov SK - DRG
28032018
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiach s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000618
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
070/1/2018/19
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
070/1/2018/20
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. ST201802
ST201802
0,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. 50 115/18
070/1/2018/15
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Máj 2018
Zmluva č. 070/2/2018/23 o poskytovaní služieb
070/2/2018/23
0,00 € MUDr. Ivana Haťapková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Máj 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 za rok 2017
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 za rok 2017
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Máj 2018
Zmluva o klinickom skúšaní
2/070/70/2018
0,00 € Medpace Clinical Research, LLC Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
070/1/2018/35
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
070/1/2018/36
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Jún 2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre preriférne zariadenia
070/1/2018/29
0,00 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Jún 2018
Kúpna zmluva
070/1/2018/44
0,00 € AMEDIS spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/117/2018
Doplnená
0,00 € OPHTHAMED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/118/2018
Doplnená
0,00 € SolidCare, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/119/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Anna Huljaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/120/2018
Doplnená
0,00 € MGMG, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina