Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/121/2018
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
Doplnená
0,00 € KT Med, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/123/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Eva Koišová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/124/2018
Doplnená
0,00 € E-MEDICAL, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/125/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Andrea Šimalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/126/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Daniela Kozáčiková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/127/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Vladislav Vršanský Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/128/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Babjak, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/129/2018
Doplnená
0,00 € URO - PRAKTIK s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/130/2018
Doplnená
0,00 € TAGAS s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/131/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Mária Jakubesová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/132/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Danka Zubajová, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/133/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Ľubomíra Bažíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/134/2018
Doplnená
0,00 € M.J. PRAKTIK s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/135/2018
Doplnená
0,00 € MEDIING, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/136/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Beáta Kročková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/137/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Elena Filová, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/138/2018
Doplnená
0,00 € MEDOK s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/139/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Vladimír Pivko Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/140/2018
Doplnená
0,00 € Lukášková a spol., s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina