Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/141/2018
Doplnená
0,00 € TABAČEK, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/142/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Janka Ivanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/143/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Martina Jandzíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/144/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Ľubica Frátriková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/145/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Martin Tompoš, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/146/2018
Doplnená
0,00 € PK med, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/147/2018
Doplnená
0,00 € Krajčová a spol., s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/148/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Richard Mácha Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/149/2018
Doplnená
0,00 € MEDIVASA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/150/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Marián Matušík Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/151/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jana Marcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/152/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jozef Hajdák, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/153/2018
Doplnená
0,00 € MM Praktik, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/154/2018
Doplnená
0,00 € KRANKAS, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/155/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Altusová Anna, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/156/2018
Doplnená
0,00 € FyzioReha, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/157/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. ROLKO, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/158/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Janka Kovalčíková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/159/2018
Doplnená
0,00 € MEDIKUR, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/160/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Mariana Zajacová, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina