Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu
Z0024/2012
0,00 € EMM, spol.s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00017_2012
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Apríl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00019_2012
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Apríl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00018_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica v Martine Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Máj 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníkej praxe
025_00016_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Máj 2012
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
070/02/2012/22
0,00 € OPHTAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Máj 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00020_2012
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Máj 2012
Zmluvy o výkone odbornej praxe
070/2/2012/24
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práve sv. Alžby, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Máj 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00023_2012
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Máj 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025/00021/2012
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Jún 2012
Dohoda o skončení nájmu nebyt. priestorov a a nájme hnuteľných vecí
070/02/2012/25
0,00 € MUDr. Martin Pevný Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00022_2012
0,00 € Medirex, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025/00025/2012
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
070/02/2012/26
0,00 € Doc-MUDr.Bohuš Renker, CSc.-interná ambulancia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Jún 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00025_2012_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00026_2012
0,00 € MUDr. Mária Hloušková, pediater Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00026_2012_Šafek
0,00 € ORTOTECH spo. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2012
Zmluva poskyovaní zdravotnej starostlivosti
75NSP1000212
Doplnená
0,00 € Dôvea zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
75NLDC000512
Doplnená
0,00 € Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00030_2012
0,00 € KRANKAS s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina