Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2012
Dodatok č.02/2012
02/2012
0,00 € Ing. Miroslav Remiš - Aquabest Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2012
Dodatok č. 2- Dodávka prístrojovej techniky pre centrálny RTG
0140232012
0,00 € AD REM, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2012
Dodatok č. 3 - Dodávka prístrojovej techniky pre centrálny RTG
0140242012
0,00 € AD REM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OPaM/126/2011/Ze o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti
Dodatok č. 1 OPaM/126/2011/Ze
0,00 € MUDr. ŠEVEC, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Január 2013
Zmluva o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivost
OPaM/3943/2012
Doplnená
0,00 € MUDr. Alena Nemcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Január 2013
Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 010 Údržba a servis zdravotníckej techniky
0600012013
0,00 € Siemens, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Január 2013
Zmluva o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti č. OPaM/164/2013
OPaM/164/2013
Doplnená
0,00 € Gynekológia Paučin, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2013
Zmluva o výkone odbornej zdrvotníckej praxe
025_00001_2013
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Apríl 2013
Dohoda o konzultáciach a školeniach
2/230/037/2013
0,00 € EGAMED, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Máj 2013
Dodatok č.7 k zmluve 010 o poskytnutí servisu na zdr.techniku
0600102013
0,00 € Siemens, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
02/2013
0,00 € ALERGA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
03/2013
0,00 € Alena Slezáček Bohúňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
04/2013
0,00 € Silvia Dukátová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
05/2013
0,00 € Edita Alexander Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
06/2013
0,00 € Pharm Dr. Daniela Kyselicová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Jún 2013
Kúpna zmluva-Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
0600152013
Doplnená
0,00 € Linde Gas, k.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Jún 2013
Dodatok č. 2/2013
2/2013
0,00 € ORL ambulancia - Effeta, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Jún 2013
Dodatok č. 01/2013 k Zmluve č. 10/2005
Dodatok č. 01/2013 k Zmluve 10/2005
0,00 € PETERSON s..r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Júl 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci a ochrane informácií
2012/027
Doplnená
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie
0600382013
Doplnená
0,00 € STABIL a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina