Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2014
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
75NSP1000614
Doplnená
0,00 € DˇOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Február 2014
Zmluva o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti č. OPaM/279/2014
OPaM/279/2014
0,00 € H.A.M. Medical, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Február 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 15/2014
152014
Doplnená
0,00 € STABIL a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 17335825/NPZA
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17335825/NPZA
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Apríl 2014
Dodatok číslo 2 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100000899
Dodatok číslo 2 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100000899
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
070/11/2014/10
0,00 € MEDCENTRUM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie
070/11/2014/24
Doplnená
0,00 € HOSPITAL PARKING, s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2014
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. A20148
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. A20148
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2014
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 100024500
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 100024500
0,00 € AXA d.d.s, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
75NLDC000514
Doplnená
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí prístrojového vybavenia
2/070/099/2014
Doplnená
0,00 € MŠK Žilina, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- služba mobilný internet
030040200018fc2
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
OPaM/1958/2014/Ma
0,00 € MUDr. Jana Repáňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
OPaM/2029/2014/Ma
0,00 € MUDr. Eva Medvedíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. September 2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
OPaM/1967/2014/Re
0,00 € MUDr. Mária Šimová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Október 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti č. OPaM/854/2014 zo dňa 05.05.2014 uzatvorenej podľa ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
OPaM/2154/2014/MŽ
0,00 € COR-MEDICAL, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie
070/11/2014/40
0,00 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2014
Zmluva o dodávke vody,vodné, stočné a zrážková voda
070/11/2014/41
0,00 € ABQ Invest, spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Január 2015
Zmluva poskytovaní služby
070/1/2015/01
0,00 € UROklinika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Január 2015
Zmluva poskytovaní služieb
070/1/2015/04
0,00 € MUDr. Mária Petrovská, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina