Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0600052015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0600072015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2015
Dodatok č.1 k zmluve č.9166 servis zdravotnej techniky
060082015
0,00 € Drager Slovensko, s.r.o, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Apríl 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0600212015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Apríl 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0600222015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2015
Dohoda o zmene v osobe účastníka
0600272015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2015
Dohoda o zmene v osobe účastníka
0600282015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medicína drogových závislosti
75NLDCooo115
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1oooo115
75NSP1oooo115
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
5/260/074/2015
0,00 € Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
2/170/075/2015
0,00 € VITA 34 Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
070/1/2015/30
0,00 € MUDr.Ivana Haťapková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. August 2015
Zmluvy o výpožičke
4/060/141/2015
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. September 2015
Darovacia zmluva
3/1302/20/2015
0,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Október 2015
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
OPaM/3171/2015/TP
0,00 € MUDr. Katarína Gerthofferová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Október 2015
ZMLUVA O PODPORE ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE MEDZI PRIJÍMATEĽOM A ZAMESTNÁVATEĽOM
OPaM/3175/2015/TP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0600482015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Január 2016
Zmluva o dielo - Odstraňovanie snehu a posyp komunikácii
0600012016
Doplnená
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Január 2016
Dohoda č. 070/1/2015/62 o skončení nájmu hmotného majetku
070/1/2015/62
0,00 € PROTETIKA, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Január 2016
Dohoda č. 070/1/2015/60 o skončení nájmu hmotného majetku
070/1/2015/60
0,00 € PeGEA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina