Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2016
Dohoda č. 070/1/2015/61 o skončení nájmu hmotného majetku
070/1/2015/61
0,00 € MUDr. Mária Petrovská, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Január 2016
Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 75FLEK000416
75FLEK000416
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Január 2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
OPaM/4408/2015/TP
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Január 2016
Zmluva č. 070/1/2016/10 o poskytovaní služieb
Zmluva č. 070/1/2016/10 o poskytovaní služieb
0,00 € SVITEK s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Február 2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
OPaM/299/2016/TP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2016
Zmluva č. 6001FLEI000116 o poskytovaní lekárenskej starostlivosti
6001FLEI000116
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci
4/070/020/2016
0,00 € Falck Záchranná a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
OPaM/404/2016/TP
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Marec 2016
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zneškodnení odpadu č. 18/08/HGM-K s účinnosťou od 27.03.2008
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zneškodnení odpadu č. 18/08/HGM-K s účinnosťou od 27.03.2008
0,00 € HGM-Žilina, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní právneho zastúpenia a právneho poradenstva
1/070/113/2016
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária Mgr. Eva Žáková- advokát Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2016
Zmluva o výpožičke
4/3400/166/2016
0,00 € DAY MADE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Október 2016
Dohoda
14102016
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. November 2016
Zmluva o dielo
11112016
0,00 € Žilinské komunikácie, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. November 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
910953051
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
08122016
0,00 € STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. December 2016
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
070/1/2016/54
0,00 € SANAREA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. December 2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
21122016
0,00 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Január 2017
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
Z201618572_Z
0,00 € L- TRADE Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Január 2017
Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 75FLEK000217
75FLEK000217
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Február 2017
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000117
75NSP1000117
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina