Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2016
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2015/08/115
070/121/2016
1 063 646,54 € Magellan Central Europe s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 43/66/15
43/66/15
1 037 623,75 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. September 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/4 (ST201921)
017/1/2019/4
864 170,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. November 2018
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/18/11/10
D/99/18/11/10
813 716,69 € BFF Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-302021AYW4-914/2021 k výzve č. IROP-PO2SC214-2020-61
2/017/127/2021
Doplnená
797 387,06 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/2
017/1/2019/2
795 000,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 33/68/15
33/68/15
773 168,32 € PHARMA GROUP, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2017
Kúpna zmluva - Dodávka elektrickej energie
NET201741_Z
771 044,87 € BCF s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Január 2014
Dohoda o urovnaní práv
1/011/002/2014
759 699,22 € Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Október 2013
Rámcová dohoda-Nákup liekov a liečiv
0140522013
754 176,76 € Unipharma-1.slovenská lekárnická a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 017/2/2022/18 (predaj nehnuteľností zapísaných na LV 5378, k.ú. Dolný Kubín)
2/017/178/2022
746 100,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina BL, s. r. o.
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/173 - "Nové liečivo na substitučnú enzýmovú terapiu"
1/017/296/2023
709 412,70 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 1/14/15
1/14/15
709 238,03 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Október 2017
Čiastková kúpna zmluva
070/1/2017/29
Doplnená
670 076,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. August 2013
Dohoda o zaplatení dlhu
5/060/099/2013
650 657,50 € Žilinská teplárenská, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Február 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/53
017/1/2019/53
621 031,15 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 124/OMaVS/2021
5/017/366/2021
611 876,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Marec 2017
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2016/02/21
D/2016/02/21
589 461,80 € Magellan Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2017
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2017/10/220
D/2017/10/220
581 526,82 € Magellan Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Júl 2018
Zmluva o dielo č. 070/1/2018/38
070/1/2018/38
Doplnená
579 910,00 € R+S Service, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina