Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/115 - "Jednorázové rukavice"
1/017/061/2022
84 699,60 € KORAKO plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2020
Zmluva o preprave dopravnou zdravotnou službou č. 017/1/2019/69
017/1/2019/69
84 451,20 € RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Február 2018
Uznanie záväzku
05022018
83 630,77 € VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/016
017/1/2022/016
83 535,00 € EEZ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Marec 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
1/030/021/2012
83 273,00 € Air Products, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. December 2014
Srdové stimulátory, časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov 3.č.
0140892014
83 100,60 € Biotronik Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2014
Mrazená hydina
0141042014
81 809,60 € Chrien, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023 číslo 339/2023
2/017/172/2023
81 602,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/013 - "Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti na výstavbu Pavilónu urgentnej medicíny v areálny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline"
1/017/153/2022
81 000,00 € Novo Funding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/190 - "Parný stelirizátor"
1/017/315/2022
80 928,00 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2022/047 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá"
1/017/186/2022
80 208,70 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č 017/2/2022/188 - nájom časti pozemku parc.č. CKN č. 2239/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2
2/017/78/2023
79 785,20 € AUGUSTA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Apríl 2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
30042019
79 611,26 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. November 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/92
017/1/2019/92
79 396,25 € Okienkovo s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. November 2013
Zdravotnícka gáza 1,2,4
014057
79 180,80 € Vidra a spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2015
Bravčové mäso a hovädzie mäso
0140052015
Doplnená
78 776,80 € DEFCON+, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. August 2015
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky C
0140372015
78 540,00 € Intravena, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Júl 2014
Dohoda o uznaní záväzku a splácaní dlhu
1/010/110/2014
78 334,10 € VERUM,spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Január 2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
28012019
77 879,90 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/57 - Ostatné terapeutické výrobky - časť č. 1
1/017/259/2021
77 587,83 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina