Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/156
1/017/236/2022
91 446,42 € Luxhaus s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. December 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/147 „Dodávka a montáž okien“
1/017/342/2021
91 330,98 € ZUAMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Júl 2019
Čiastková kúpna zmluva č. 017/1/2019/46
017/1/2019/46
91 265,40 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/22
Doplnená
89 931,00 € KG Export s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2014
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi 1.časť
0141022014
Doplnená
89 032,40 € Pulimedical, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Jún 2016
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/16/05/07
070/120/2016
87 706,01 € Magellan Central Europe s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Február 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/57
1/017/48/2021
86 790,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/180 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie pediatrie" - časť č. 2
1/017/4/2023
86 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/12
017/1/2020/12
86 374,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/185 - "Antineoplastické činidlá" - časť č. 1
1/017/96/2023
85 982,60 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/115 - "Jednorázové rukavice"
1/017/061/2022
84 699,60 € KORAKO plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2020
Zmluva o preprave dopravnou zdravotnou službou č. 017/1/2019/69
017/1/2019/69
84 451,20 € RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Február 2018
Uznanie záväzku
05022018
83 630,77 € VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/016
017/1/2022/016
83 535,00 € EEZ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Marec 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
1/030/021/2012
83 273,00 € Air Products, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. December 2014
Srdové stimulátory, časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov 3.č.
0140892014
83 100,60 € Biotronik Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2014
Mrazená hydina
0141042014
81 809,60 € Chrien, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023 číslo 339/2023
2/017/172/2023
Doplnená
71 686,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/013 - "Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti na výstavbu Pavilónu urgentnej medicíny v areálny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline"
1/017/153/2022
81 000,00 € Novo Funding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/190 - "Parný stelirizátor"
1/017/315/2022
80 928,00 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina