Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/57 - Ostatné terapeutické výrobky - časť č. 1
1/017/259/2021
77 587,83 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. December 2014
Srdové stimulátory, časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov 4.č.
0140902014
76 998,35 € Timed, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby č. 017/1/2019/23
017/1/2019/23
75 844,80 € Unotech, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2023
Poistná zmluva č. 11-322635 - Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1/017/136/2023
Doplnená
75 438,00 € Union poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. December 2013
Oprava riadiaceho systému regulácie UK a TUV
0140602013
74 625,00 € Simens, spol.s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2022/103 - "Mrazená hydina"
1/017/288/2022
74 612,40 € CHRIEN, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/38
74 512,00 € CPKSB s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2012
Dodávka vnútroočných šošoviek -4.časť
0140202012
72 400,00 € CMI, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/001 - "Príslušenstvo k digitálnemu mamografickému prístroju a bioptickému stolu pre stereotaktickú biopsiu - Systém na vákuovú biopsiu prsníka"
1/017/68/2023
72 000,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Jún 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/72
1/017/144/2021
71 967,60 € Kalorim, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/189 - „Projektová dokumentácia pre stavbu „Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky“, vrátane výkazu výmer“
1/017/47/2023
71 200,00 € PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. August 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/169/2020
1/017/213/2021
70 840,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/201 - "Antitrombotiká" - časť č. 3
1/017/128/2023
Doplnená
48 507,25 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2015
Dohoda o splátkach dlžnej sumy
2/070/183/2015
69 190,89 € MED-ART, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/222 - "Dodávka montáž 4 ks predajných kontajnerov"
1/017/2/2023
68 880,00 € Sanita a technika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/213
017/1/2022/213
68 117,04 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/185 - "Antineoplastické činidlá" - časť č. 2
1/017/84/2023
67 869,69 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2023/065 - "Skúšky dlhodobej stability"
1/017/209/2023
67 341,60 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. September 2011
Antibiotiká 5.časť
101404411
66 640,00 € Unipharma,l.slovenská lekárnická a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. September 2014
Pečivo a chlieb
0140532014
66 520,34 € Peza, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina