Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/001 - "Príslušenstvo k digitálnemu mamografickému prístroju a bioptickému stolu pre stereotaktickú biopsiu - Systém na vákuovú biopsiu prsníka"
1/017/68/2023
72 000,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Jún 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/72
1/017/144/2021
71 967,60 € Kalorim, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/189 - „Projektová dokumentácia pre stavbu „Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky“, vrátane výkazu výmer“
1/017/47/2023
71 200,00 € PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. August 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/169/2020
1/017/213/2021
70 840,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 141/2024
2/017/68/2024
70 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/201 - "Antitrombotiká" - časť č. 3
1/017/128/2023
Doplnená
48 507,25 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2015
Dohoda o splátkach dlžnej sumy
2/070/183/2015
69 190,89 € MED-ART, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/222 - "Dodávka montáž 4 ks predajných kontajnerov"
1/017/2/2023
68 880,00 € Sanita a technika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/153 - "Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá" - časť č. 1
1/017/333/2023
68 774,84 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/213
017/1/2022/213
68 117,04 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/185 - "Antineoplastické činidlá" - časť č. 2
1/017/84/2023
67 869,69 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2023/065 - "Skúšky dlhodobej stability"
1/017/209/2023
67 341,60 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. September 2011
Antibiotiká 5.časť
101404411
66 640,00 € Unipharma,l.slovenská lekárnická a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. September 2014
Pečivo a chlieb
0140532014
66 520,34 € Peza, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Február 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/014 - "Elektroinštalačný materiál"
1/017/047/2022
66 205,33 € KP, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/092 - "Kontrastné látky" - časť č. 4
1/017/291/2023
66 000,00 € Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/157 - „Vybudovanie dočasného parkoviska v areáli FNsP Žilina II. etapa v staničení od 0.30 po staničenie 0.60“
1/017/203/2022
65 508,47 € D.A.L., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2016
Zmluva o dielo
21102016
65 181,94 € Ing. Milan Potočák - mipos Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2019
Rámcová dohoda
07102019
64 803,80 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/56 - Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá - časť č. 2
1/017/287/2021
64 607,51 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina