Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2020
Zmluva č. 017/2/2020/74 o nájme nebytových priestorov
017/2/2020/74
39 200,20 € MUDr. Matej Medovarský Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. November 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/195 - „Dodávka a montáž nástenných med. Rámp s pripojením O2 a VZDUCHU na odd. Neuroch. JIS a Neuroch. pooperačná izba“
1/017/278/2022
39 043,20 € doem, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/185 - "Časť č. 2 Dezinfekčné prostriedky - Dezinfekcia nástrojov 1
1/017/120/2024
38 999,88 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/69 - Kortikosteroidy - časť č. 2
1/017/288/2021
38 961,13 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2011
Mlieko trvanlivé 1,5%
2/2011
38 816,82 € Inmedia, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/179 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie nefrológie" - časť č. 1
1/017/3/2023
38 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/14
017/1/2020/14
38 342,48 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Zmluva o dodaní technológie na ochranu sieťovej infraštruktúry - „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNSP Žilina“ - časť 1
1/017/62/2023
38 280,00 € AUTOCONT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Júl 2015
Antihypertenzíva
0140322015
38 277,20 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka .a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby č. 017/1/2019/24
017/1/2019/24
38 218,14 € Ing. Miloš Ladický ELMED Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2018
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným prísl. a monitory srdcového rytmu 10č.
1014918
Doplnená
38 160,00 € Meditrade, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2023
Zmluva č. 017/2/2022/218 o nájme nebytového priestoru - budova Detskej Polikliniky v suteréne vpravo
2/017/142/2023
37 791,00 € ORTOPROplus, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 45/40/15
45/40/15
37 695,71 € Synthes Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/088 - "Anestetiká" - časť č. 4
1/017/283/2023
37 620,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2021/45 - OAIM - Acidobazický analyzátor a diagnostika, 1x
1/017/306/2021
37 249,37 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. December 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/51
1/017/315/2020
37 243,27 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Apríl 2015
Psycholeptiká
0140092015
37 167,56 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka .a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Júl 2015
Tlačené výrobky a príbuzné proukty
0140282015
Doplnená
37 095,02 € Považská tlačiareň, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Október 2014
Jednorazové plienky a výrobky z papiera na nemocničné účely 3.časť
0140602014
Doplnená
37 090,91 € Martek Medical, organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. November 2020
Zmluva o dielo č. 017/1/2020/154
1/017/275/2020
37 039,80 € KLIMAŽILINA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina