Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2015
Antihemoragiká
0140232015
30 321,55 € Unipharma-1.slovenská lekárnicka akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Október 2020
Zmluva č. 017/2/2020/85
2/017/252/2020
30 172,20 € MUDr. Božena Jakubjaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. December 2016
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
02122016
30 164,12 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2015
Kortikosteroidy
0140262015
30 112,22 € Unipharma-1.slovenská lekárnicka akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Júl 2014
Vnútroočné šošovky 2.časť
0140462014
30 000,00 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/152 "Rozšírenie O2, urologický pavilón, LDCH B"
1/017/331/2021
Doplnená
32 999,40 € doem, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Február 2011
Cytostatiká
7/2011
29 839,00 € Med-Art, spol.s.r.o.,Nitra Hornočermanská 4, odš.závod 02, Banská Bystrica, Matuškova 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. September 2022
Zmluva č. 017/2/2022/083 o nájme nebytového priestoru
2/017/216/2022
29 699,30 € ORL ambulancia - Effeta, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. December 2014
Skúšky dlhodobej stability
0140852014
29 410,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Marec 2016
Rámcová zmluva o dielo - Úprava vnútorných priestorov oddelení FNsP Žilina
014032016
29 342,40 € Stabil a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. November 2020
Zmluva č. 017/2/2020/135 o nájme nebytového priestoru
2/017/279/2020
29 228,80 € MUDr. Agnesa Zuzíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2015
Minerálne doplnky
0140222015
29 225,86 € Unipharma-1.slovenská lekárnicka akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. September 2018
Zmluva č. 070/2/2018/30 o nájme nebytového priestoru
070/2/2018/30
29 129,45 € Lukáš Williger Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. August 2015
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky H
0140402015
28 876,00 € Intravena, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/182 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie gynekológie" - časť č. 4
1/017/6/2023
28 800,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/007 - "Príslušenstvo k zalievacej linke Kryostat"
1/017/74/2023
28 800,00 € BARIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Jún 2014
Oprava stien, stierkovanie, penetrácia a nátery
0140332014
28 720,00 € Mikuláš Lichvárik Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2013
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi
0140172013
Doplnená
28 623,00 € PULImedical, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. September 2021
Zmluva č. 017/2/2021/82 o nájme nebytového priestoru
2/017/276/2021
28 594,55 € MUDr. Ľudmila Kavcová, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/046 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/117/2022
Doplnená
28 440,00 € BUTTON, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina