Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej praxe
Z_025_00002_2011_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00001_2011_JAN
0,00 € Národný edndokrinologický a diabetologický ústav n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00005_2011_JAN
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00004_2011_JAN
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Apríl 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00003_2011_JAN
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Apríl 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00007_2011_JAN
0,00 € Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Máj 2011
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00009_2011_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Máj 2011
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
Z_025_00010_2011_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Máj 2011
Dodatok č. 1 k PZ 905-18789-88
Dodatok č.1 k PZ 905-18789-88
Doplnená
0,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Máj 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00011_2011_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Máj 2011
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru a skončení poskytovania služieb spojených s nájmom nebytového priestoru
070/60/2011/35
0,00 € Neurológia ZA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2011
Dohoda o skončení nájmu
070/60/2011/38
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina KOMA Kardioprax, s.r.o.
21. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
070/60/2011/44
0,00 € INTA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Jún 2011
Dohoda o skončení nájmu
070/60/2011/43
0,00 € MUDr. Zuzana Matušíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
Z_025_00012_2011
0,00 € Národný ústav TPCHaHCH Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
Z_025_00013_2011
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
1/070/065/2011
0,00 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č.OPaM/33/2010/MŽ zo dňa 05.05.2010 o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti
Dodatok č.1 k Zmluve č. OPaM/33/2010/MŽ
0,00 € MUDr. Roman Necpal Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Júl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve č.OPaM/34/2010/MŽ zo dňa 05.05.2010 o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti
Dodatok č.1 k Zmluve č.OPaM/34/2010/MŽ
0,00 € MUDr. Peter Glesk Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Júl 2011
Zmluva o dielo
070/60/2011/31
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina SIBO DENT, s.r.o.