Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov"
Z-5/A/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
4. Február 2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre pacientov"
Z-5/B/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
8. Február 2011
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-52/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice VINATEX s.r.o., Košice
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Z-61/2011
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice EUTECH a.s.
16. Február 2011
Zmluva o pripojení
Z-46/2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Február 2011
Dohoda o urovnaní
Z-94/2011
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Február 2011
Zmluva o preprave ľudských pozostatkov
Z-88/2011
0,00 € Marián Bezák -Pohrebné služby PAX Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
25. Február 2011
Zmluva o klinickom skúšaní lieku
Z-469/2010
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Harrison Clinical Research Deutschland GmbH
25. Február 2011
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v r. 2011
61/2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Február 2011
Zmluva o dielo
ZDR-022010
Doplnená
0,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Február 2011
Zmluva o dielo
ZDR-012010
0,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
0085/2011/CE
0,00 € Slovenská sporiteľňa,a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Marec 2011
Zmluva o servisnej činnosti
H/11/0012/104
Doplnená
0,00 € Siemens s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Marec 2011
Kúpna zmluva
0001/2011
0,00 € Ultramed s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Marec 2011
Návrh poistnej zmluvy
60 603 51 48
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
8. Marec 2011
Kúpna zmluva
1701/2011
0,00 € BPY spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení dodávok tepla
Z-76/2011
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
15. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č. 141/2010 z 12.8.2010 v znení Dodatku č. 1 uzavretej v zmysle zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Z-65/2011
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. Marec 2011
Zmluva o nájme lekárskeho prístroja
Z-116/2011
Doplnená
0,00 € Sysmex Slovakia s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní tkanivových transplantátov
Z-87/2011
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s.