Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2011
Dohoda o zrušení vecného bremena
31/2011
Doplnená
0,00 € Miloslav Hrivnák a Jana Hrivnáková Univerzitná nemocnica Martin
28. Jún 2011
Dohoda o zrušení vecného bremena
32/2011
0,00 € Miloslav Hrivnák a Jana Hrivnáková Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
26. August 2011
Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
53/2011 - Príloha č.1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
6. September 2011
Výpoveď zo zmluvy o nájme zo dňa 30.4.2007
181/2011 - Výpoveď zo zmluvy o nájme zo dňa 30.4.2007
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin EuroAWK, spol. s r.o.
12. September 2011
Výpoveď zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov
PaK-180/24.8.2011
0,00 € Asanácia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
6. Október 2011
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
65/2011 - Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Základná odborová organizácia pri UNM
10. Október 2011
Vypovedanie skupinovej poistnej zmluvy č.0800227324
R-497/PaK-495/2011 - Vypovedanie zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2011
Vypovedanie Flotilovej poistnej zmluvy pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
R-496/PaK-494/2011 - Vypovedanie poistnej zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2011
Vypovedanie Flotilovej poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
R-495/PaK-493/2011/2011 - Vypovedanie zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.8-863-001632
R-516/PaK-2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy
0,00 € QBE Insurance Limited Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.511014928
R-511/PaK-513/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.511014928
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411011401
R-512/PaK-514/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411011401
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411005170
R-513/PaK-2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411005170
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411010302
R-514/PaK-516/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411010302
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin