Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2013
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1283/2013
Doplnená
14 026 471,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
22. August 2013
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Cezhraničná spolupráca“
1156/2013
Doplnená
12 720 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
8. November 2012
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
1968/2012
Doplnená
12 463 750,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
27. Máj 2016
Aktualizácia a rozšírenie funkcionalít ITMS 2014+
373/2016
11 819 220,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o., AXON PRO, s.r.o., JUMP soft a.s. Úrad vlády SR
23. November 2018
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Domáce a rodovo podmienené násilie"
1164/2018
Doplnená
10 588 236,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
21. Február 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+
837/2016
10 498 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. Apríl 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
716/2017
10 451 878,29 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
11. Október 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
916/2017
10 138 740,41 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
1. December 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1036/2014
Doplnená
10 058 718,00 € Úrad vlády SR Intech Slovakia, s.r.o.
23. November 2018
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca"
1073/2018
Doplnená
10 000 000,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
30. December 2015
Zmluva o prevode správy
1433/2015
9 299 900,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava Úrad vlády SR
20. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301021AGS5 s názvom: "Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému"
79/2020
8 841 600,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
18. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
306/2020
Doplnená
13 406 535,59 € Park One Bratislava, s.r.o. Úrad vlády SR
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1014/2022
Doplnená
7 704 856,74 € LO2 s. r. o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
17. Február 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vládnych auditov“
857/2016
Doplnená
8 600 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
1. Júl 2013
Zmluva o úprave existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek EK pre PO 2014 – 2020
1115/2013
8 578 614,00 € Zhotovitelia: Atos IT Solutions and Services s.r.o. (IČO: 45650276), AXON PRO, s.r.o. (IČO: 31387811) Úrad vlády SR
9. December 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF"
836/2016
Doplnená
8 570 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
31. December 2014
Dodatok č. 3/2014
Dodatok č. 3/2014 k zmluve č. 843/2014
8 046 969,18 € Úrad vlády SR Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
18. Máj 2015
Zmluva o aktualizácii existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít v ITMS2014+
759/2015
Doplnená
8 021 376,00 € skupina dodávateľov: Atos IT Solutions and Services s.r.o. (zhotoviteľ) a AXON PRO, s.r.o. (zhotoviteľ) Úrad vlády SR
19. September 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
903/2017
7 247 283,56 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR