Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
418/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Petrovce nad Laborcom
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
419/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Podhorany
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
393/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurkov
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
429/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Sokoľany
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
394/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
395/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Slaná
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
407/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Leles
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
409/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Hôrka
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003234, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida, kód projektu v ITMS2014+: 312061W790
326/2024
1 034 702,78 € Úrad vlády SR Obec Veľká Ida
28. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AHK7 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO III."
114/2020
1 027 428,60 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
14. September 2022
Zmluva o dielo
860/2022
1 027 056,00 € stengl a.s. Úrad vlády SR
31. December 2012
Rámcová dohoda o dodaní zemného plynu
2055/2012
1 026 368,08 € Viacerí dodávatelia: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (IČO: 35815256) a VEMEX ENERGO s.r.o. (IČO: 358853441) Úrad vlády SR
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004028, názov projektu: Vodovod - obec Červenica, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQC8
550/2024
1 026 065,06 € Úrad vlády SR Obec Červenica
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005130, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWB9
465/2024
1 012 582,17 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
22. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
260/2011
Doplnená
1 012 486,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003030, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061X614
467/2024
1 011 587,12 € Úrad vlády SR Mesto Krompachy
8. November 2012
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“
1967/2012
Doplnená
1 000 000,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
27. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1476/2013
Doplnená
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
27. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1477/2013
Doplnená
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Banská Bystrica
27. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1478/2013
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Piešťany