Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
390/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Chrasť nad Hornádom
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
396/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003005, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y608
308/2024
723 421,26 € Úrad vlády SR Obec Malý Slavkov
30. Október 2013
Čiastková zmluva o dielo
1289/2013
723 000,00 € skupina dodávateľov: KPMG Slovensko, spol. s r.o.(IČO: 31 348 238) a stengl, a.s. (IČO: 35 873 426) Úrad vlády SR
16. November 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
994/2017
722 642,60 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad vlády SR
15. Október 2014
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
1038/2014
Doplnená
722 339,42 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1) a stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
8. Október 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 22/2009
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve č. 22/2009
720 187,00 € skupina dodávateľov: Jenewein Slovakia, s.r.o. & EUROFORMES, a.s. Úrad vlády SR
10. Október 2016
Zmluva o dielo
787/2016
Doplnená
717 810,40 € Združenie NKP Rusovce: DOPRAVOPROJEKT, a.s. (Vedúci člen združenia), METROPROJEKT Praha a.s. (Člen združenia) Úrad vlády SR
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005228, názov projektu: Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVU7
468/2024
Doplnená
713 596,47 € Úrad vlády SR Mesto Sabinov
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
10/2015
705 457,00 € Úrad vlády SR Obec Zborov
8. December 2015
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného a štátneho rozpočtu SR
1331/2015
Doplnená
703 389,00 € Úrad vlády SR Národné lesnícke centrum
11. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003762, názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKX3
516/2024
702 844,94 € Úrad vlády SR Obec Rapovce
21. November 2014
Čiastková zmluva o dielo
1117/2014
Doplnená
702 080,22 € skupina zhotoviteľov: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (zhotoviteľ 1); stengl, a.s. (zhotoviteľ 2) Úrad vlády SR
25. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
91/2013
Doplnená
700 000,00 € Úrad vlády SR Audiovizuálny fond
16. Február 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na oprávnených činnostiach SORO a PJ OPIS v prvom polroku 2015
16/2015
700 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3. Apríl 2017
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb pozostávajúcich z poradenskej činnosti v rámci projektu „Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS“
379/2017
Doplnená
699 167,88 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
14. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS"
99/2018
699 167,88 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
1271/2021
697 317,62 € ZSE Energia, a.s. Úrad vlády SR
18. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129, názov projektu: Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061S986
370/2024
697 019,34 € Úrad vlády SR Obec Spišské Tomášovce
4. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu: "Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO"
753/2016
Doplnená
696 260,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu