Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR pre projekt SK0097
Dodatok č. 1/2011 k zmluve 815/2009
587 161,00 € Úrad vlády SR Help, n.o.
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003922, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y235
459/2024
585 482,68 € Úrad vlády SR Obec Soľ
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005036, názov projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVM2
424/2024
Doplnená
583 984,35 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003959, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y429
345/2024
580 188,35 € Úrad vlády SR Mesto Stará Ľubovňa
8. Október 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-080
1184/2015
Doplnená
579 228,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad vlády SR
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
6/2015
Doplnená
578 124,00 € Úrad vlády SR Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004878, názov projektu: Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLI5
304/2024
Doplnená
577 739,12 € Úrad vlády SR Obec Chmeľov
23. August 2017
Rámcová dohoda o dodaní potravín „Dodávka alkoholických a nealkoholických nápojov“
886/2017
574 820,39 € KON - RAD spol. s r.o. Úrad vlády SR
29. December 2016
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
868/2016
573 768,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
272/2024
571 226,00 € Úrad vlády SR Obec Bôrka
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003971, názov projektu: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y408
312/2024
566 704,27 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003209, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou, kód projektu v ITMS2014+: 312061X302
553/2024
563 850,00 € Úrad vlády SR Obec Kamenica nad Cirochou
28. September 2020
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
192/2020
563 462,00 € Úrad vlády SR Bohdal s.r.o.
18. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
364/2017
Doplnená
558 636,26 € Úrad vlády SR Centrum podpory regionálneho rozvoja, n. o.
13. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003003, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V521
555/2024
560 374,25 € Úrad vlády SR Obec Parchovany
15. Marec 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 22210420022
13/2011
560 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad vlády SR
25. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000809, názov projektu: Materská škola Mníšek nad Hnilcom, kód projektu v ITMS2014+: 312061D400
323/2024
554 249,04 € Úrad vlády SR Obec Mníšek nad Hnilcom
16. Február 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Komplexné zabezpečenie služieb pre architektonickú a programovú kanceláriu
15/2015
Doplnená
553 600,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Máj 2015
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
343/2015
551 616,00 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003765, názov projektu: Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom – rozšírenie kapacít materskej školy, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALC2
519/2024
548 439,34 € Úrad vlády SR Obec Trnovec nad Váhom