Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6965/2011/9.2
0,00 € Mesto Nové Zámky Ministerstvo kultúry SR
17. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-PV/2011/9.2
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
18. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6589/2011/9.2
0,00 € Mesto Bardejov Ministerstvo kultúry SR
18. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7098/2011/9.2
0,00 € fyzická osoba Ministerstvo kultúry SR
18. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7114/2011/9.2
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Ministerstvo kultúry SR
19. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7111/2011/9.2
0,00 € Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7134/2011/9.2
0,00 € fyzická osoba Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6780/2011/9.2
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6938/2011/9.2
0,00 € Mesto Turčianske Teplice Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7108/2011/9.2
0,00 € Dom kultúry Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7112/2011/9.2
0,00 € Peter Bažík agency Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7113/2011/9.2
0,00 € Martina Víťazková Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7116/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7119/2011/9.2
0,00 € Obec Lendak Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7121/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP10 - flotila
MK-70/11/M
Doplnená
0,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Ministerstvo kultúry SR
26. August 2011
Zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 08
MK-71/11/M
Doplnená
0,00 € Generali Slovensko poisťovňa a.s. Ministerstvo kultúry SR
31. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6490/2011/9.2
0,00 € Dom odborov Strojár, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
31. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6788/2011/9.2
0,00 € Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o. Ministerstvo kultúry SR
31. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6901/2011/9.2
0,00 € Angéla Ballová - GLOBAL Ministerstvo kultúry SR