Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6831/2011/9.2
0,00 € Ing. Martin Birner - AGENTURA ARTUR Ministerstvo kultúry SR
29. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6898/2011/9.2
0,00 € PROARTE s.r.o Ministerstvo kultúry SR
1. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6443/2011/9.2
0,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo kultúry SR
1. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6789/2011/9.2
0,00 € Obecné kultúrne centrum Ministerstvo kultúry SR
1. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6867/2011/9.2
0,00 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. Ministerstvo kultúry SR
1. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7055/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6478/2011/9.2
0,00 € Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6615/2011/9.2
0,00 € Obec Zuberec Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6709/2011/9.2
0,00 € Iveta Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6764/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6801/2011/9.2
0,00 € KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6865/2011/9.2
0,00 € Obec Kokava nad Rimavicou Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6900/2011/9.2
0,00 € Kino Danubius Štúrovo Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6923/2011/9.2
0,00 € fyzická osoba Ministerstvo kultúry SR
2. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7102/2011/9.2
0,00 € Mesto Svidník Ministerstvo kultúry SR
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-ZI/2011/9.2
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
4. August 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
MK-38/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR SR - Pamiatkový ústav Slovenskej republiky
4. August 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
MK-62/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR SR - Slovenské národné múzeum
4. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6513/2011/9.2
0,00 € MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Michalovce Ministerstvo kultúry SR
4. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6519/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce Ministerstvo kultúry SR