Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19841
D01_MK-4750/2022-323/19841
369 635,97 € Združenie na záchranu hradu Revište Ministerstvo kultúry SR
23. December 2016
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č. 04/2016
MK-128/2016/M
368 000,00 € Centire s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
23. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19839
MK-4750/2022-323/19839
Doplnená
667 959,36 € Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum Ministerstvo kultúry SR
15. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19855
D01_MK-4750/2022-323/19855
363 265,49 € Združenie na záchranu hradu Šášov Ministerstvo kultúry SR
22. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4926/2020-423
362 800,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo kultúry SR
15. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19838
D01_MK-4750/2022-323/19838
362 456,87 € Občianske združenie Hrad Markušovce Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3522/2022-180
350 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6974/2022-180
350 000,00 € Perly Gotickej cesty n.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D02_MK-4750/2022-323/19850
349 771,15 € obec Brekov Ministerstvo kultúry SR
27. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4132/2018/1.6
MK-4132/2018/1.6
347 489,00 € Obec Chtelnica Ministerstvo kultúry SR
12. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19847
D01_MK-4750/2022-323/19847
343 742,15 € mesto Jelšava Ministerstvo kultúry SR
27. December 2011
Dodatok č.1, ev. č. MK 120/11/M k zmluve č. MK - 62/10/M o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2011
MK-120/11/M
340 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
20. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4250/2017/1.6
MK-4250/2017/1.6
336 511,00 € Tatranský okrášľovací spolok Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2012
Zmluva o dielo č. 20111029
MK-17/2012/M
335 757,60 € SOFTIP, a.s., Business Center Aruba Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3504/2022-180
330 000,00 € Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
14. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19862
D01_MK-4750/2022-323/19862
328 164,50 € ASTRA - spoločnosť pre riešenie strategických cieľov a rozvoj priorít regiónu Ministerstvo kultúry SR
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19837
MK-4750/2022-323/19837
Doplnená
530 185,00 € Občianske združenie: HRADČAN Ministerstvo kultúry SR
8. November 2022
Dotatok k zmluve o poskytnutí dotácie
MK-186/2022/3.2
318 990,00 € Divadelné centrum Ministerstvo kultúry SR
12. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19850
D01_MK-4750/2022-323/19850
318 717,80 € obec Brekov Ministerstvo kultúry SR
19. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4237/2017/1.6
MK-4237/2017/1.6
315 000,00 € Občianske združenie Hrad Uhrovec Ministerstvo kultúry SR