Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
MK-172/2022/M
8 300 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ministerstvo kultúry SR
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
MK-2/2018/M
Doplnená
8 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu kultúry národnostných menšín
9. Január 2019
Zmluva č. MK-107/2018/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
MK-107/2018/M
8 000 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ministerstvo kultúry SR
30. December 2019
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
MK-242/2019/M
Doplnená
8 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu kultúry národnostných menšín
13. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-61/2020/M
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
13. Január 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
MK-88/2020/M
Doplnená
8 000 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ministerstvo kultúry SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-2/2022/M
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-9/2023/M
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000801
Z2217012000801
Doplnená
7 741 581,11 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
28. November 2013
Rámcová dohoda pre časť 7
MK-98/2013/M
7 802 591,47 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
18. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-147/2020/SOIROPPO3-302031ADF7
MK-147/2020/SOIROPPO3-302031ADF7
Doplnená
7 672 664,85 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-142/2020/SOIROPPO3-302031ABB7
MK-142/2020/SOIROPPO3-302031ABB7
Doplnená
7 598 279,20 € Mesto Trenčín Ministerstvo kultúry SR
11. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-01/2012-SORK
Doplnená
6 950 655,02 € Národné osvetové centrum, Úrad vlády Slovenskej republiky
7. Júl 2014
Dohoda o urovnaní
MK-53/2014/M
7 007 591,58 € Generali Poisťovňa, a.s. Ministerstvo kultúry SR
6. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-02/2015-SORK
Doplnená
6 800 000,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
5. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
MK-23/2018/M
6 779 387,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000201
Z2217012000201
Doplnená
6 104 670,75 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
11. Marec 2014
Rámcová dohoda pre časť 1
MK-11/2014/M
5 921 000,50 € BSP Solutions a.s. Ministerstvo kultúry SR
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-145/2020/SOIROPPO3-302031ADP4
MK-145/2020/SOIROPPO3-302031ADP4
Doplnená
5 883 743,71 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo kultúry SR
6. August 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
806/2021
5 554 520,95 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR