Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-001/2021/SOIROPPO3-302031ABF6
MK-001/2021/SOIROPPO3-302031ABF6
5 286 646,15 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
7. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-03/2015-SORK
5 096 433,98 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
31. December 2019
Poistná zmluva číslo: 1009900852 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
MK-237/2019/M
Doplnená
4 797 679,68 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo kultúry SR
27. December 2023
Rámcová dohoda na poistenie majetku a zodpovedosti za škodu
MK-185/2023/M
Doplnená
4 551 324,07 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo kultúry SR
14. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2016
MK-18/2016/M
Doplnená
4 912 599,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
28. Január 2015
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2015
MK-3/2015/M
4 500 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Audiovizuálny fond
1. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-01/2013-SORK
Doplnená
3 921 559,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-003/2021/SOIROPPO3-302031AFF2
MK-003/2021/SOIROPPO3-302031AFF2
Doplnená
4 066 399,10 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo kultúry SR
1. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-04/2013-SORK
Doplnená
4 065 319,86 € Matica slovenská Úrad vlády Slovenskej republiky
20. December 2011
Dodatok č. 3 MK-116/11/M na rok 2012 k zmluve č. MK-78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasovéh vysielania na roky 2010-2014
MK-116/11/M
4 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska,
12. Február 2014
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2014
MK-1/2014/M
4 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní a prevádzkovaní telekomunikačných služieb siete WAN
MK-67/2021/M
3 921 633,98 € SWAN, a.s. Ministerstvo kultúry SR
3. Marec 2016
Rámcová dohoda uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-15/2016/M
3 576 034,80 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo kultúry SR
23. Január 2012
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2012
MK-7/2012/M
3 500 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
9. Január 2013
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2013
MK-144/2012/M
3 500 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
22. August 2012
Zmluva o dielo
MK-92/2012-M
Doplnená
3 298 832,86 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
5. Január 2024
Zmluva o podmienkach použitia nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu
MK-177/2023/M
3 179 710,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001001
Z2217012001001
Doplnená
3 145 375,62 € Perly Gotickej cesty, n. o. Ministerstvo kultúry SR
13. December 2023
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK-5099/2023-194
3 061 600,00 € Marína a Sládkovič,n.o. Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000701
Z2217012000701
Doplnená
2 951 177,61 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR