Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
DODATOK č. 5B MK – 25/2022/M na rok 2022 k Zmluve č. MK – 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022
MK-25/2022/M
3 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
20. Január 2014
Rámcová dohoda pre časť 4
MK-97/2013/M
2 889 000,00 € TEMPEST, a.s. Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001201
Z2217012001201
Doplnená
2 857 077,97 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
8. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-07/2013-SORK
Doplnená
2 671 586,45 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Úrad vlády Slovenskej republiky
10. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme a o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky určené na uskutočnenie účelového investičného projektu vo verejnom záujme
MK-1/2017/M
2 500 000,00 € Tlačová agentúry Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
6. November 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z 2213012005601
Doplnená
2 002 592,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005401
Z2213012005401
Doplnená
2 440 863,54 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000601
Z2217012000601
Doplnená
2 417 730,49 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
27. December 2023
Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
MK-186/2023/M
Doplnená
2 399 046,94 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo kultúry SR
9. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-1/2015/M
Doplnená
2 400 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
13. Júl 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom zo dňa 4.9.2009
MK-48/09/M/02
2 200 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Úrad vlády Slovenskej republiky
22. December 2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-68/2015/M
Doplnená
2 400 000,00 € Tlačová agentúry Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
9. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-70/2017/M
Doplnená
2 354 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
29. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-1/2019/M
Doplnená
2 495 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-2/2020/M
Doplnená
2 400 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK - 187/2022/M uzatvorená na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-187/2022/M
Doplnená
2 200 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
21. August 2013
Kúpna zmluva
MK-61/2013/M
2 020 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Epoque, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostreidkov z rozpočtu Ministertsva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024
MK-12/2024/M
2 000 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
14. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005301
Z2213012005301
Doplnená
1 642 056,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Marec 2011
Dodatok č. 2/MK-7/M k zmluve č. MK-7/10/M zo dňa 23. februára 2010
Dodatok č. 2/MK-7/M k zmluve č. MK-7/10/M zo dňa 23. februára 2010
1 959 696,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR