Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-31/2012-M
Doplnená
1 888 689,97 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001101
Z2217012001101
Doplnená
1 277 395,27 € Zachráňme Kaštieľ v Krásnej, n. o. Ministerstvo kultúry SR
18. December 2013
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
MK-110/2013/M
Doplnená
2 050 000,00 € Tlačová agentúry Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
9. September 2019
Rámcová dohoda
MK-158/2019/M
1 900 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo kultúry SR
14. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005201
Z2213012005201
Doplnená
1 694 876,06 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Máj 2012
Dodatok č. 1/DZ221301200450101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2213012004501
DZ221301200450101
Doplnená
3 697 808,10 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Marec 2012
Zmluva o dielo č. 1447/2010
MK-45/2012/M
Doplnená
1 902 102,31 € HORNEX, a. s. Ministerstvo kultúry SR
13. September 2012
Zmluva o dielo č. MK-97/2012-M
MK-97/2012-M
Doplnená
2 075 665,01 € Skupina dodávateľov:OHL Pozemné stavby a.s., líder skupiny Ministerstvo kultúry SR
30. September 2022
Rámcová dohoda o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
MK-122/2022/M
1 624 176,00 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
5. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-01/2015-SORK
Doplnená
1 599 996,36 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Úrad vlády Slovenskej republiky
20. Marec 2014
Zmluva o dielo
MK-10/2014/M
1 591 900,00 € GMT projekt, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
31. August 2016
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
MK-11/2016/M
1 584 000,00 € Ardaco, a.s. Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-08/2013-SORK
Doplnená
1 566 237,15 € Trnavský samosprávny kraj Úrad vlády Slovenskej republiky
12. Máj 2017
ZMLUVA O ZDRUŽENÍ PROSTRIEDKOV na tvorbu a rozvoj Slovenského národného korpusu
MK-13/2017/M
1 559 243,00 € Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001301
Z2217012001301
Doplnená
1 462 642,11 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
MK-18/2023/M
Doplnená
1 500 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
26. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-9/2013-SORK
Doplnená
1 497 420,52 € Prešovský samosprávny kraj Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2011 uzatvorená v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 2011
MK-42/11/M
Doplnená
1 494 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
27. Marec 2012
Zmluva č. MK-41/2012/M o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012, uzatvorená v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 201
MK-41/2012/M
1 494 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
28. Marec 2013
Zmluva č. MK - 17 /2013/M o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MKSR na rok 2013
MK-17/2013/M
Doplnená
1 494 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR