Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-06/2013-SORK
Doplnená
998 531,20 € Vojenský historický ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-02/2013-SORK
Doplnená
989 111,55 € Nitriansky samosprávny kraj Úrad vlády Slovenskej republiky
13. September 2017
Zmluva o partnerstve
MK-48/2017/M
Doplnená
989 085,95 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000901
Z2217012000901
Doplnená
891 851,89 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000401
Z2217012000401
Doplnená
864 064,85 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
27. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4158/2018/1.6
MK-4158/2018/1.6
950 000,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo kultúry SR
14. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4212/2017/1.6
MK-4212/2017/1.6
Doplnená
948 500,00 € Mesto Levoča Ministerstvo kultúry SR
25. Apríl 2013
Zmluva o prevode správy
MK-8/2013/M
Doplnená
907 159,32 € Ministerstvo kultúry SR Slovenské národné divadlo
20. Február 2020
Rámcová dohoda Pre časť: Kancelárske potreby časť 1
MK-19/2020/M
900 000,00 € Xepap, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5427/2019-423
Doplnená
877 700,00 € Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov Ministerstvo kultúry SR
27. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4135/2018/1.6
MK-4135/2018/1.6
Doplnená
875 370,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov Ministerstvo kultúry SR
4. Február 2014
Dodatok č. 5/ DZ221301200440105 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012004401
DZ221301200440105
874 436,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001601
Z2217012001601
Doplnená
825 150,89 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
2. Apríl 2012
Zmluva o dielo
MK-48/2012/M
Doplnená
850 361,84 € VÁHOSTAV-SK, a.s Ministerstvo kultúry SR
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7021/2022-180
850 000,00 € Emíre Khidayer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5750/2019-423
838 800,00 € Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov Ministerstvo kultúry SR
4. Máj 2012
Dodatok č. 1/DZ221301200440101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DZ221301200440101
Doplnená
838 670,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6661/2022-180
Doplnená
830 097,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4140/2018/1.6
MK-4140/2018/1.6
Doplnená
826 468,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ministerstvo kultúry SR
10. Marec 2014
Dohoda o započítaní pohľadávok
MK-9/2014/M
813 252,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR