Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4224/2017/1.6
MK-4224/2017/1.6
Doplnená
803 489,00 € Mesto Hlohovec Ministerstvo kultúry SR
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4176/2019/1.6
801 603,00 € Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza Ministerstvo kultúry SR
30. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4165/2019/1.6
Doplnená
801 603,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné Ministerstvo kultúry SR
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6317/2022-180
800 000,00 € Mesto Banská Štiavnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
6. December 2013
ZMLUVA O DIELO
MK-103/2013/M
771 261,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo kultúry SR
20. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4166/2019/1.6
MK-4166/2019/1.6
765 862,00 € Ida Uhlárová Ministerstvo kultúry SR
8. Február 2013
Zmluva o dielo na realizáciu diela „Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice
MK-3/2013/M
Doplnená
754 047,48 € Media Tech Central Europe, a.s. Ministerstvo kultúry SR
4. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2216012003901
Doplnená
750 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2013
Zmluva o financovaní Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program
744/2011-921/MPRV SR
Doplnená
1 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3549/2022-180
750 000,00 € Fond Židovského Dedičstva v Bardejove n.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3556/2022-180
750 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. December 2012
Poistná zmluva
MK-137/2012/M
746 908,72 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Ministerstvo kultúry SR
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní a prevádzkovaní telekomunikačných služieb VoIP
MK-68/2021/M
742 808,38 € SWAN, a.s. Ministerstvo kultúry SR
14. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2217012002001
Doplnená
684 728,70 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4978/2021-451
704 097,00 € Obec Odorín Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5013/2021-451
700 000,00 € Kaštieľ Moravany Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3473/2022-180
700 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6031/2022-180
700 000,00 € Obec Štiavnické Bane Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4138/2019/1.6
686 830,00 € Misijná spoločnosť Vincenta de Paul - Duchovná správa Kostola sv. Alžbety, Banská Bystrica Ministerstvo kultúry SR
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6935/2022-180
680 000,00 € Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky